ATEX

ATEX is overal van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar aanwezig is. De ATEX richtlijn bevat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives, oftewel explosieve atmosfeer. Dit kunnen mengsels van brandbare stoffen zijn in de vorm van gassen, nevels, dampen en stof in atmosferische omstandigheden. Waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. Een explosie kan ontstaan door, zuurstof, ontstekingsbron en brandstof.
Als er een brandbaar gas, nevel of damp kan ontstaan spreek je van een brandbare stof. Als je brandbare vloeistoffen hebt kan het onder bepaalde omstandigheden een brandbaar gas, nevel of damp opleveren. Brandbare nevel bestaat uit kleine druppeltjes brandbare vloeistof die zo fijn verdeel is in de lucht dat het een brandbaar mengsel vormt.

Kantoor / Werkplaats:
Kraaivenstraat 21-08
5048 AB Tilburg
[T] 013 571 85 18
[E] info@vandoorenelektromotoren.nl
Daarom kiest u voor
Van Dooren Elektromoteren:
  • Professioneel team van vakmensen
  • 24 uurs storingsdienst
  • ATEX gecertificeerd
  • VCA gecertificeerd
  • SEI Erkend Installateur
  • Veel modellen uit voorraad leverbaar